Op het landbouwbedrijf Nieuw Bocum is de oogst in volle gang. De wintergerst en wintertarwe zijn inmiddels geoogst. De opbrengsten lijken goed, maar vergeleken met eerdere jaren is het iets minder. In een aantal tarwe en gerst stoppels is de groenbemester bladrammenas gezaaid, die zorgen dat het land ook mooi groen kleurt in de herfst. Nu staan we vlak voor de aardappeloogst. We hopen dat het een mooie nazomer zal worden!