Nieuw Bocum is in gebruik bij landbouwbedrijf Maatschap Nieuw Bocum. We telen op onze gronden pootaardappelen, suikerbieten, tarwe, gerst, uien en graszaad.

Daarnaast beheren we een deel van de kwelder achter de zeedijk, die zo’n 1,5 kilometer ten noorden van de boerderij is gelegen. In de zomermaanden wordt deze kwelder begraast door koeien.