Nieuw Bocum is in gebruik bij landbouwbedrijf Maatschap Nieuw Bocum. De grond behorende bij de boerderij ligt deels in de polder ten noorden van de boerderij en deels rondom Kloosterburen. In totaal heeft het bedrijf 140 ha landbouwgrond. Hierop worden diverse gewassen geteeld. Pootaardappelen, suikerbieten, uien, tarwe, gerst en graszaad zijn de meest voorkomende. Daarnaast wordt er een stuk kwelder beheerd buitendijks. Ook wordt er gedaan aan natuurbeheer.

Pootaardappels

Pootaardappels zijn in feite gewone aardappels, maar dan niet bedoeld voor de consumptie maar enkel om te vermeerderen. Deze aardappels moeten vrij worden gehouden van ziektes en plagen. Na een aantal jaar vermeerderen worden de aardappels uiteindelijk gebruikt voor de consumptie.

De pootaardappels worden geteeld in een rotatie van een op vier. Dit betekent dat eens in de vier jaar op een perceel aardappels worden geteeld. Er worden rassen geteeld voor de HZPC. Gebruikelijk is om de aardappels in april te poten. Soms lukt dit echter niet door weersomstandigheden. De vermeerdering van de aardappel begint op het bedrijf bij de miniknollen. Dit zijn kleine hoogwaardige ziektevrije aardappels. Uit een miniknol groeien een aantal ‘gewone’ aardappels. Deze worden stammen genoemd. Deze stammen worden met de hand gerooid en het jaar erop weer uitgeplant. Dit proces wordt een aantal keer herhaald totdat je na vier jaar een voldoende groot areaal hebt. Na deze vier jaar worden de aardappels meestal verkocht.  Het rooiseizoen is in augustus en september. De gerooide pootaardappelen worden opgeslagen op het bedrijf en in de wintermaanden gesorteerd en afgeleverd. De rassen die geteeld worden zijn: Berber, Colomba, Innovator, Monalisa, Primabelle, Red Scarlett en Ronaldo.

« 1 van 4 »

Suikerbieten

Suikerbieten worden geteeld om uiteindelijk te dienen voor de productie van suiker. Deze omzetting van suikerbiet naar suiker vindt plaats in de fabriek in Hoogkerk. Van deze suiker worden weer allerlei producten gemaakt.  Van een hectare suikerbieten is het mogelijk om 15.000 kg suiker te winnen.

De suikerbieten worden in het voorjaar gezaaid en in het najaar geoogst. Gemiddeld hebben de bieten rond half juni het land vol met blad staan, zodat er geen zwarte grond meer zichtbaar is en de onkruiden niet meer kunnen ontkiemen. Afhankelijk van de indeling bij de suikerfabriek worden de bieten gerooid. Hoe langer ze door kunnen groeien hoe hoger de opbrengst, alleen het is niet altijd wenselijk om laat in de herfst te rooien. De kans dat het land dan nat is en dat je de structuur van de grond verpest is groter. De bieten worden door een loonbedrijf gerooid en met kippers op een bult gereden. Deze bult wordt dan vervolgens door een kraan in vrachtauto’s geladen en naar de suikerfabriek gebracht.

Uien

Op het bedrijf worden voornamelijk gele uien geteeld, maar dit jaar (2015) voor het eerst ook een paar hectare rode uien. De uien worden geteeld voor de consumptie of industrie. Ze worden in een eigen bewaring opgeslagen na de oogst. Afhankelijk van de markt en de kwaliteit van de gerooide uien worden deze in de loop van het jaar verkocht. Gemiddeld  wordt er zo’n 60.000 kilo uien van de percelen geoogst.

De uien worden in het voorjaar gezaaid en meestal in september gerooid. Een ui doet er vaak lang over om van zaadje een plant te worden. Hierdoor is het geen gemakkelijke teelt. Als het voorjaar koud is kan het zijn dat pas in mei de planten op het land zijn waar te nemen.  Zoals bij alle gewassen is het weer dus heel belangrijk. Tegen het eind van de zomer valt de uienplant meestal om, dit is een teken dat de ui rijp is om geoogst te worden. Na het rooien blijven de uien meestal nog een paar dagen op het land drogen, om ze dan op te rapen met een omgebouwde aardappelrooimachine.

Graan

Op het bedrijf wordt voornamelijk wintertarwe en wintergerst geteeld. Deze granen worden meestal is september of oktober gezaaid. Als het door omstandigheden niet mogelijk is om in het najaar te zaaien wordt er gekozen voor zomergerst of tarwe. In het bouwplan worden granen vaak na een rooivrucht geteeld. Dit zijn aardappels, suikerbieten en uien. De granen zorgen ervoor dat de grond wordt voorzien van organische stof en een goede structuur. De teelt van granen is in vergelijking tot eerder genoemde gewassen eenvoudiger. Het gewas komt snel op en zorgt voor een goede bedekking van de grond. Gemiddeld is de opbrengst per hectare 10 a 11.000 kg. Als de granen rijp zijn worden ze geoogst, meestal is dit begin augustus. Vanaf 2015 worden ook de granen weer opgeslagen op het bedrijf. Afhankelijk van de markt wordt het verkocht.